Logo

SibiriskaKatten.se

12 Juli 2020, ändrad: 8 November 2020
Kategori: Sibirisk katt

Övervikt och undervikt sibirisk katt

Flera angivelser om övervikt på katter cirkulerar i olika medier på internet där exempel talar om generell övervikt för katt mellan 20-40% och till och med över 50% överviktiga katter generellt.

Vad är övervikt på katt?

I pilotstudien ”Hull, storlek och vikt Sibirisk katt i Sverige 2020” efterfrågade vi en självskattning av BCS, Body Condition Score på alla katter (obligatoriskt). BCS används av veterinärer för hullbedömning på katter. BCS 4-5 bedöms som normalvikt, BCS <4 är undervikt, och BCS >5 är övervikt. 

Vi kan därför räkna BCS <5 som övervikt i vår pilotstudie (6-9 på BSC-modellen).

Resultat övervikt Sibirisk katt

Pilotstudien ger följande svar på hur stor andel av sibiriska katter som är överviktiga:  
Övervikt Sibirisk katt (alla sibirer) BCS >5:  
  • 21% av totala antalet Sibiriska katter är överviktiga  
  • 20% honor (19,9%) är överviktiga  
  • 22% hanar är överviktiga

Undervikt

Pilotstudien gav även svar på undervikt (BCS < 4) hos Sibiriska katter i Sverige:
  • 6% av totala antalet katter i pilotstudien (n=639) är underviktiga


Vill du ha mer information? Kontakta Anna Elmdahl via anna@elmdahl.se
Hemsidan är skapad av Kalle Elmdahl