Logo

SibiriskaKatten.se

10 Juni 2021, ändrad: 24 Juni 2021
Kategori: Om

Rådet - Vår sibiriska katt

Vi presenterar här Rådet - Vår sibiriska katt! Vårt råd bidrar för att kvalitetssäkra de projekt vi arbetar med i vår plattform, t.ex. granskning av fakta på hemsidor och rekommendationer eller viktigare råd för avel eller handhavande av sibiriska katter.

Bakgrund

Bild för artikeln Design logotype: Marie Holmberg
"Vår sibiriska katt" är en plattform för rasen sibirisk katt. En del frågar om vi är en rasring? Vi svarar "Ja!" om du med det menar en stor gemenskap där vi verkar för rasens bästa i form av hälsa, studier, aktivering och kunskapsförmedling. Vi säger "Nej" om du menar en förening där man betalar medlemsavgift. Det mesta hos oss är gratis, vi vill nå ut till många! Du får dock betala för viss fördjupning, t.ex. kurser och en del föreläsningar. 

Vi i "Vår sibiriska katt" verkar för rasens och katternas bästa genom att prioritera människors gemenskap där vi sätter vänlighet först. Från en trevlig och vänlig bas jobbar vi hårt för att skapa och dela faktabaserad kunskap som efterfrågas och gör nytta

"Vår sibiriska katt" består av fyra kanaler:
  • FB-gruppen Sibirisk katt med över 9.000 medlemmar
  • FB-gruppen Sibirisk katt - Avel med över 160 uppfödare, fodervärdar och ägare av avelshanar från både Sverige och Norge
  • FB-gruppen Sibiriska katter och kullar med mer än 3.700 medlemmar
  • Hemsidan SibiriskaKatten.se (även VarSibiriskaKatt.se)
Vi växer snabbt och når långt över 8.000 aktiva medlemmar bara i Sibirisk katt varje månad.  Vi har ständigt "örat mot rälsen" och lyssnar in vilka frågor som lyfts av medlemmarna. Behov fångas upp och diskuteras först i t.ex. FREDAGSTRÅDAR. Resultatet av en sådan tråd kan sedan ibland bli grunden för de sidor du finner här.  Som aktiv medlem i våra grupper är du alltså med och påverkar genom dina inlägg och frågor. Här kan du läsa mer om FREDAGSTRÅDAR och "Vår sibiriska katt".

Vi utvecklar nu vårt ansvar och har sedan december 2020 gett faktabaserade rekommendationer och vägledning för sund avel av sibirisk katt. Våra rekommendationer baseras på analys av den population som finns i landet, med stöd i forskning. Vi förstärker nu ytterligare legitimiteten på denna hemsida genom "Rådet - Vår sibiriska katt" vilket är en grupp professionella och erfarna personer som åtnjuter respekt i vår gemenskap. Rådet granskar material om avel och hälsa samt de rekommendationer som arbetats fram innan publicering. 

Rådet - "Vår sibiriska katt"

Bild för artikeln Foto: Anna Elmdahl
Bakgrund: Den sibiriska rasen växer snabbt i Sverige. Många nya uppfödare tillkommer där kunskaps- och erfarenhetsnivån varierar. Det finns bra kurser för uppfödare men ingen specifikt för sibirisk katt. Ett komplement med rasspecifik information är därför vitalt för att bevara rasen frisk och hälsosam. 

Syfte: Allt material som är rådgivande och kan påverka rasen ska vara granskat av Rådet. 

Upplägg: Vårt rådgivande forum träffas vid behov.  Vi belägger inte upptagna människor i onödan. Vi publicerar sällan tidplaner för att undvika stress. Vi jobbar utifrån människors möjligheter och litar på att ett sant engagemang skapar resultat.

Arbetsprocess: Underlag för beslut tas fram i olika arbetsgrupper baserat på behov och kompetens. Rådets möten startar eller avrapporterar aktiviteter, samt beslutar om rekommendationer för publicering på hemsidan och i våra FB-grupper. 

Transparens: En sammanfattning från Rådets möten publiceras här.  

Avgränsningar: Inga personliga frågor om enskilda katter eller parningar hanteras i detta forum - dessa frågor hänvisas till våra FB-grupper. 

Detta forum är nytt och arbetssättet får växa fram under 2021.

Rådet och våra rådgivare

Bild för artikeln
Vi är oerhört stolta att presentera Rådet - Vår sibiriska katt. På bilden ovan ser du från vänster till höger: Anja Kanold, Anna Elmdahl, Emma Jettel, Katerina Pergament, Maria Ryefalk, Pernilla Jolheden, Susanne Diepholz och Susanne Vikström. 

Vi tackar alla deltagare för deras engagemang, och för att de vill fortsätta ge sin tid för att bidra till att den sibiriska katten förblir en frisk ras med bevarade rasegenskaper.

Ledning och administration

Anna Elmdahl leder verksamheten och sammankallar rådet på eget eller andras initiativ.  Anna jobbar med utveckling av små- och medelstora företag, samt är ansvarig lärare inom strategiskt inköp. Hon brinner för utveckling och kunskap. Om kunskapen inte finns runt sibiriska katter så ser hon till att genomföra studier och analyser för att ta fram ny kunskap vilket du ser här på hemsidan. Anna har haft sibiriska katter sedan 2010 och har stor erfarenhet av att hålla fertil hankatt. Förutom kattutställningar har Annas katter deltagit på TV, i reklamkampanjer och som fotomodeller i syfte att visa upp rasen. Under tre år var hon tidigare ordförande i en rasring för sibirier.

Anna är ytterst ansvarig för Vår sibiriska katt, FB-grupperna och denna hemsida.

Katerina Pergament är känd för sin breda kunskap om katter i allmänhet och sibirier i synnerhet. Hon är "Vår sibiriska katts" stränga språkpolis och tar noteringar på forumets möten. Katerina har varit aktiv som var moderator i FB-gruppen Sibirisk katt mellan 2012 -16 och gjorde sedan come-back i november 2020. Hon visar framfötterna och säkrar att alla diskussioner, även då vi tycker olika, sker i ett tryggt klimat. Hennes kompetens från sitt arbete med kundservice i ett större mediaföretag har betytt mycket för gruppens fina dynamik, där hon särskilt värnar om sällskapskattägares intressen.

Katerina har haft katt hela livet och har nu tre kastrerade sibirier hemma.

Katerina och Anna är admins i Sibirisk katt - Avel och även FB-gruppen Sibirisk katt tillsammans med Olof Gustavsson, där de dagligen står i kontakt med medlemmarna i gruppen.


Rådgivande specialister

Anja Kanold,  Legitimerad veterinär med specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Specialområde Kattsjukdomar. Veterinärchef och avdelningschef på Anicura. 
Anja var verksam som uppfödare av sibirisk katt 2009-2013 och har tidigare engagerat sig i rasen genom ordförandeskap i en rasring. Numera har Anja bara kastrater hemma men har fortsatt ett stort intresse för rasen. 

Emma Jettel, Legitimerad veterinär på Anicura djursjukhus, med speciellt intresse för sibiriska katter och rasens utveckling. Emma har två kastrerade sibbar hemma som är fullt sysselsatta då matte gärna tränar trick som en del av aktiveringen. 

Susanne Vikström, PhD. Utbildningsledare vid Kansliet för teknik och naturvetenskap - Umeå Universitet. Susanne har bidragit i flera forskningsuppdrag inom medicinsk kemi och biofysik och är speciellt intresserad av genetik även för katter. Susanne har bedrivit uppfödning av sibirisk katt sedan 2016, hon är ordförande i sin lokala kattklubb och en eldsjäl för vår ras i synnerhet, men katters hälsa i allmänhet. Det ser vi fram emot att fortsätta ta del av här! Susannes uppfödning heter Alerias.

Pernilla Jolheden driver uppfödningen Bellinkas sedan 2010. Efter att ha följt nära 70 kattungar från födsel till uppväxt har hon en gedigen erfarenhet av avel som hon generöst delar med oss. Pernilla driver ett kattpensionat där hon också använder sin kunskap om katters beteenden och ständigt lär nytt med nya kattgäster.  Med Pernilla får vi också erfarenhet av import, både från Frankrike och Ryssland, samt framgångsrikt deltagande vid kattutställning. Pernillas uppfödning heter Bellinka's.

Pernilla och Susanne är admins i FB-gruppen Sibiriska katter och kullar och Sibirisk katt - Avel tillsammans med Susanne Diepholz.

Susanne Diepholtz har stamnamnet S*Landsnoras och fick sin första kull 2009 och har sedan dess verkat som uppfödare av sibirisk katt. Sussie, som hon kallas, fick sin första sibiriska katt redan 2003, S*Knajze Nestor som fick två avkommor. Han gjorde tillsammans med matte debut på utställning 2004.  Sussie är inte bara en erfaren uppfödare utan har också varit aktiv och mycket framgångsrik inom utställning, framförallt med sin vackra Natalia. Många har fått ta del av Sussies goda råd, både inom avel och utställning, och vi ser fram emot att det engagemanget kommer fortsätta vidare även i vår plattform.  Här hittar du Landsnoras uppfödning.

Maria Ryefalk Som analysingenjör och systemdesigner till yrket tar Maria sin tekniska, analytiska kompetens med sig i vårt arbete för mer kunskap och hälsa runt den sibiriska kattrasen. Maria gör huvuddelen av det analysarbete som ligger till grund för de föreläsningar vi erbjuder i FB-gruppen Sibirisk katt, samt de analyser och rekommendationer som granskas och beslutas i detta forum. Maria har två kastrerade sibiriska hankatter.

Vill du veta mer

Den bild/logotype vi använder här är skapad av uppfödaren Marie Holmberg med uppfödningen SE*Sessans. Marie avled tragiskt 2020 men vi vill fortsätta hålla hennes arbete och minne levande, varför vi fått tillstånd av familjen att använda hennes logotyp för vårt arbete.  Du kan läsa mer om Marie och se flera av hennes vackra sibirier här.

Vill du samarbeta med oss eller har någon synpunkt är du välkommen att maila.

Denna sidan är gjord 2021-06-10 av Anna Elmdahl, editor: Katerina Pergament.
Hemsidan är skapad av Kalle Elmdahl